Javna pogrebna svečanost

Natisni

O izvedbi javne pogrebne svečanosti na željo svojcev oziroma naročnika pogreba obvestimo krajevno skupnost ali mestno četrt, v kateri je umrli prebival. Na tej svečanosti se od pokojnika poslovi predstavnik krajevne skupnosti ali mestne četrti. Za umrle, za katere se ugotovi, da nimajo svojcev ali drugih, ki bi poskrbeli za pokop, le-to uredi Mestna občina Celje v sodelovanju s Centrom za socialno delo Celje. Verski obred na javni pogrebni svečanosti zagotovi oseba, ki je poskrbela za pokop.

Kraj, dan in čas pogrebne svečanosti določita upravljalec (Veking)  in naročnik pogreba sporazumno, skladno z odlokom.

Naročnik pogreba pri načinu poslovitve izbira: