Veking d.o.o.

Pogrebi

Pogrebi

Pogrebne svečanosti
Datum pogreba
Ime in priimek Ura pogreba Pokopališče Veža št.
Stanislav Žaberl

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Sonja Ključevšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivanka Šket

v krogu družine

Mestno pokoaplišče Celje

Jožefa Mirnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Sretan Kočiš

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Slavica Kukovičič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Mišel Sinanović

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Srečko Godicelj

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Valerija Vrunč

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Mladenka Hrvatič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Mišel Sinanović

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jožef Brilej

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Milena Peciga

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Sebastian Smodiš

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marica Šesto

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Štefanija Mlakar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivan Steničnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Štefan Fras

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Tesmija Mujanić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

6.5.2021 Grobno polje "SPOMINČICE"

10.00

Mestno pokopališče Celje

Marija Agrež

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Rosa Majstorović

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Albina Brence

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marijan Lebič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Zora Čretnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Andrej Kociper

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Srečko Zevnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Petar Orehov

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Frančiška Rovere

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Nevenka Weiss

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Josip Svečak

 v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Danijel Škodnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marjan Vajthauzer

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Albin Vreček

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marjan Lazar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Elizabeta Golob

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Drešček

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Danijel Ceraj

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marta Javornik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Milan Rep

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Borut Užmah

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Drago Čuden

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Vika Vešligaj

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Stanislav Kresnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Nemeš

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Rafael Gorenšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Genovefa Zore

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Dušan Suhodolčan

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Friderik Leskovšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Anica Polak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Zoran Lubej

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Adolf Kamenšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Leopold Bobek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivan Belina

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Gorazd Kovačič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Mirjana Lesjak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Mojmir Kolar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ana Štarkl

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Mastnak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ljubica Jug

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Lidija Angela Tomič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Milan Rožman

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ana Kunej

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Anton Korošak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ludvik Krajcar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Tomažin

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Bogoja Talevski

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Albina Taler

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Franc Mihevc

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Stjepan Lugarić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Kristina Hliš

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Branko Koštomaj

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Nada Fink

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Anton Golavšek

vkrogu družine

Mestno pokopališče Celje

Edvard Kodrin

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marta Mulej

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Velenšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Angela Fridrih

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivan Zupanc

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivan Lampret

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marjan Gabrič

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Herman Hrastnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Terezija Mlakar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Roman Dobrišek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Peter Zupan

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Tomislav Jelić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Hermina Lobe

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Darinka Gračnar

v krogu družine

Dobje pri Planini

Breda Šalej

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Kopriva

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Hermna Kovačič

vkrogu družine

Mestno pokopališče Celje

Maksimiljan Zakovšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Veronika Udovič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Gregor Janežič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Eduard Cizej

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Dragomir Kolenc

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Aleksander Bezenšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Franc Grmovšek

v krogu držine

Mestno pokopališče Celje

Milan Križnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Karolina Pišek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Emilija Dečko

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Erna Goznikar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Olga Goronja

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Franc Selič

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Angela Selič

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Marjan Kvas

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Vekoslav Zgoznik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Boris Božič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Andrej Žlof

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Ciril Jožef Vertačnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Anica Filipič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Stanislava Debenjak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Albert Jernej Zagozda

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Dečman

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Helena Peterka

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ana Krumpak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Janja Arhanič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Brečko

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jožef Jager

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Milena Jurkošek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Leopold Mlakar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ana Vodopivec

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Anton Matko

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ana Anderlič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Durđica Henč

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivan Bračun

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Silva Kramer

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jadranko Ivančević

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Slavko Tripić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ludvik Gajšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Adolf Medved

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Margareta Vesić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Janko Matko

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Branko Šalej

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ana Marija Faktor

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Vida Zidanski

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marjan Prevoršek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Maksimiljana Tatjana Pevcin

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ljubica Pilih

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Polajžer

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivana Firšt

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Jandrić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Rozalija Krašek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Pintar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Štefanija Hartman

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Miran Roškarić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivan Lorenčak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Alojzija Zakošek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Franc Čuk

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Gregorin

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Antonija Ledinek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Rade Srdić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Anton Safran

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Štefanija Turniški

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Anton Žepek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jurij Pelko

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Veronika Knez

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Dragan Dimitrijević

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Albin Babovič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Dragutin Očko

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Đorđo Vujović

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivan Vrabl

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Frančiška Kosi

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Vida Podlunšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Tomaž Keblič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jožefa Mejač

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Silvester Krumpak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Cmok

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Jožef Turnšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Frančiška Mirnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Kristina Bornšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Stjepan Kosec

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jožef Vaupotič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Pavao Rkman

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Pavla Mlakar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Dragoslav Knafelc

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Rudolf Teržan

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Alojzij Krumpačnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Aleksander Sivka

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Silvester Ostrožnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Janja Jelaš

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jožefa Obu

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Kristina Ludvik Lošdorfer

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Brigita Medved

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Hermina Baloh

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Vitomir Pušnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Berta Jonke

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ljudmila Debeljak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Bogomir Pintarič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivana Marija Knezer

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Stanislav Sabelnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Stanislav Jakopin

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Zdravko Begović

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Srečko Paučnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Milan Hohnjec

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Antonija Leban

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Edvard Kolmanič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Miroslav Todorović

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Andrej Alfred Regner

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivan Plahuta

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Leopold Dojer

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Alojzij Šolinc

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Franc Jesenek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Žižek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Stanislav Klemenčič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Albina Savski

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Franc Brečko

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivan Drozg

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Zvonimir Rudel

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivanka Rems

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Primožič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jožefa Novak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Zdenko Dragutin Gams

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Rudolf Videtič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Stevan Kuruc

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marijan Vengust

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Franc Koren

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Margareta Ocvirk

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Janez Volasko

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Elizabeta Slemenšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Drago Reš

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Silva Grm

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Vojko Velenšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ida Krajnc Goričan

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Romana Lajlar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Lovro Kvas

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Zlata Nikolajević

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Zendzianowsky

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jaroslav Slapnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Alojzija Obrez

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Elizabeta Velenšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Emil Janeček

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Alojz Zlatolas

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jelisaveta Lokas

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Roman Ajster

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Henrik Lipovšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jože Lovše

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Pavla Srše

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jožefa Vranjek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Nada Katič

v krogu družine

Pokopališče Prevorje

Martin Kukovič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivana Kotnik

 v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Franc Vodušek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Rafael Podgornik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Anton Streicher

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marjan Deželak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Robi Kovač

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Valter Krušec

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Danijela Verbič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Milosava Milojević

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Ika Plevnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Nataša Marija Lenarčič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Anton Grm

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Djuro Vladušić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Blaž Lilija

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Srečko Lipnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Štefan Poljšak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Mosbruker

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ladislav Mladič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Maks Fišer

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Martin Čečko

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Velinka Vahtarič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Vladimir Drame

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Anton Koprivc

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Bruna Jerman

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jožef Dojer

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marijan Pilih

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Ljudmila Krajnc

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ana Šepetavc

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Stanko Dragutin Hočevar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Martin Bohorč st.

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jovo Đaković

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Katarina Rajh

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Milena Galof

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Franc Brglez

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Karolina Ribežl

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Terezija Rošer

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Branko Šeško

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ostoja Todić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Silvester Korošec

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Nijaz Hairlahović

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Robert Bajuk

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Pavla Cocej

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Boris Čop st.

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jožefa Klančnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Frančiška Brenko

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Aleš Žigon

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Franc Mirnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Vukica Klincov

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivan Grčar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Franc Radej

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ana Pasar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Fijolič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Silva Babič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Franc Pungeršek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Terezija Brežnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Helena Novak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jožefa Leben

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Bojan Korošec

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Vojko Jazbec

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Kos

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Alojz Šalamon

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Angela Simunič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jera Samec

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Franc Jožef Ocvirk

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Stegenšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Vladimir Žohar

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Rudi Šoštar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Frančiška Kočnik Kolar

vkrogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivan Vervega

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Srečko Pompe

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Srečko Regoršek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Boštjan Zalokar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Miroslav Jevšovar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Mira Jagar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Dušan Pemič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Hanifa Mrkaljević

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Alojz Koren

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Milan Kolar

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Marko Kolega

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivan Čretnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Drago Sjekloća

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Milana Šterbal

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Stjepan Šoštarić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Tofant

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Komnen Perović

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Terezija Kerin

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Venčeslav Mlakar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivanka Mlakar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Terezija Počivašek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Alla Ogrizek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ana Škraber

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Veronika Perc

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Friderik Paj

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Urška Korenjak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Franc Stopinšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Florijan Nunčič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jolando Cesar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Irena Djordjević Lipovšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Pavel Gorjup

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Srečko Ramšak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Anica Kroflič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Miroslav Muršič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Turnšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Sreten Dimitrijević

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Danijela Poteko

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Kristina Rolih

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivan Štular

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Hanifa Koprivc

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Roman Vernik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jelena Kornić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Jenko

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Bojan Šribar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Črnič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Žnidarec

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Amalija Kresnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marijan Privšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Erika Belej

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Herman Ribežl

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Branislava Krajnc

v krogu družine

Pokopališče Jurklošter

Mira Kolar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Emil Vengust

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marjan Južna

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Daniel Gorišek

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Miodrag Nikolič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Dominik Pušnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ana Skrbinek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Štefan Gruškovnjak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Angela Gomze

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Danica Tratnik

V krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivana Kramžar

v krogu družine

Poslovilna dvorana Veking

Marija Apat

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ana Lukman

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Markošek

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Ana Nuša Poznik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Oto Knez

V krogu družine

Pokopališče Teharje

Janez Repar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Feliks Žižek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
1.10.2020

Grobno polje

"SPOMINČICE"

10.00

Mestno pokopališče Celje

Gabrijel Prezelj

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Mirko Hauko

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marjan Bizjak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Franc Tiringer

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Silva Mihajlovič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ana Koštomaj

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Terezija Kovačič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Dušan Božič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jožefa Pepelnjak

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Daniel Hriberšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marijan Jazbec

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Mladen Stubičar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Zdenka Berk

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jernej Koštomaj

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Herman Zupanc

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Amalija Paušer

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Anton Žlof

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Vera Brežnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Mira Zakovšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Emil Zupanc

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Branko Kranjc

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jela Dokmanac

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Miroslava Antloga

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Desa Jahiri

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Breda Lipar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marko Rotar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Franc Vrečar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Danijela Žager

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Nada Smode

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Stipo Kalem

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Vrečer

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Justina Špeglič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jožica Matevžič Gombač

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Franc Ocvirk

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Edvard Drame

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Matilda Cimerman

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Tatjana Grošelj

v krogu družine

Poslovilna dvorana Veking

Marina Stermec

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Iran Golob

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Stanislav Koštomaj

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Milica Rijavec

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivan Zavšek

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Marjana Škoberne

v krogu družine

Mestmo pokopališče Celje

Marjeta Glančnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Bogomil Vede

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ljudmila Resnik

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Frančiška Oštir

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Olga Bobnič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Dojer

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jožef Škrubej

v krogu družine

Poslovilna dvorana Veking

Karl Stokavnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Regina Bolta

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Katja Moškotelec Topić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ana Knez

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivan Karo

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Zofija Kramer

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Veronika Vodeb

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Stanko Bernard

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Dobnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivan Selič

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Ludvik Pavlič

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Karmen Poredoš

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Radivoje Šajinović

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Anton Zvonko Gačnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivanka Guček

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ivana Jug

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marijan Arnšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Rado Pilih

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Boris Šegula

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Anton Jazbinšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Terezija Belaj

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Duško Ivanovski

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Smajil Salkić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Breda Škulj

v krogu družine

Pokopališče Teharje

Darinka Darija Šeško

v krogu družine

Poslovilna dvorana Veking

Angela Guček

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Nevenka Palislamović

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Silva Žolnir

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Irena Pleterski

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
17.7.2020

Marjan Konkolič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
17.7.2020

Stjepan Ščavničar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
17.7.2020

Erna Nečemar

v krogu družine

Pokopališče Teharje
16.7.2020

Franc Bošnjak

14.00

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.00
15.7.2020 Ljudmila Vorina

12.00

v krogu družine

Pokopališče Teharje ob 11.00
15.7.2020 Matija Klančnik

14.00

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00
14.7.2020 Stanislava Lesjak

12.00

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje 2 ob 11.00
14.7.2020 Erika Špeglič

13.00

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00
13.7.2020 Ljubica Podergajs 14.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 13.30
10.7.2020 Leopold Suholežnik 11.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 10.00
10.7.2020 Iztok Majer 12.00 Mestno pokopališče Celje 2 ob 11.00
10.7.2020 Milena Mastnak 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00
9.7.2020 Matjaž Sorčan 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00
9.7.2020 Karel Šeško 15.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.30
7.7.2020 Martin Dobrotinšek 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00
6.7.2020 Božena Cesnik 14.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00
6.7.2020 Jožef Kramer 15.00 Mestno pokopališče Celje 2 ob 13.00
6.7.2020 Miran Gracer st. 16.00 Mestno pokopališče Celje 1 ob 12.00
3.7.2020 Jožefa Kragolnik 13.00 Mestno pokopališče Celje 5 ob 11.00
3.7.2020 Pero Božić 14.00 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.00
2.7.2020 Karolina Vidmar 11.00 - v krogu družine
Mestno pokopališče Celje 4 ob 10.00
2.7.2020 Katarina Gaber 14.00 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.00
2.7.2020 Marija Štor 15.00 Mestno pokopališče Celje 5 ob 13.00
30.6.2020 Gabrijel Šumiga 13.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 11.00
30.6.2020 Vladimir Štefančič 14.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.30
30.6.2020 Srečko Kovič 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30
29.6.2020 Rihard Mihevc 15.30 Pokopališče Teharje ob 13.30
26.6.2020 Jožefa Guček 11.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 10.00
26.6.2020 Jože Knez 14.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.30
26.6.2020 Karl Ojsteršek 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.30
24.6.2020 Vera Kovačič 12.00 Mestno pokopališče Celje
3 ob 10.00
24.6.2020 Franc Kelher 15.30 Poslovilna dvorana Veking ob 14.00
23.6.2020 Pavao Krizman 11.00 - v krogu družine Mestno pokopališče Celje 3 ob 10.00
23.6.2020 Franc Planinšek 13.00 Mestno pokopališče Celje 1 ob 11.00
23.6.2020 Ivan Seme 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30
22.6.2020 Slavko Hacin 15.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00
19.6.2020 Jože Vodeb 12.00 - v krogu družine Pokopališče Teharje ob 11.00
18.6.2020 Anica Cafuta 11.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 9.00
18.6.2020 Rozalija Lednik 12.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 11.00
16.6.2020 Marta Hrašovec 11.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 10.00
16.6.2020 Marija Pečar 12.30 Mestno pokopališče Celje 5 ob 11.00
16.6.2020 Ivan Mak 13.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 11.30
15.6.2020 Marija Terezija Gorjup 13.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 11.30
15.6.2020 Jožef Čečko 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00
15.6.2020 Amalija Cvelfar 15.30 Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.30
12.6.2020 Danica Maruša 15.30 Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.30
11.6.2020 Marija Vrečko 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30
11.6.2020 Miran Prešiček 15.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.30
10.6.2020 Vinko Ostrožnik 14.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00
10.6.2020 Harald Flis 15.00 Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.00
8.6.2020 Elica Elvira Nerat 13.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00
8.6.2020 Breda Antauer 14.30 Mestno pokopališče Celje 5 ob 13.00
8.6.2020 Franc Lesjak 15.30 Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.30
5.6.2020 Rudolf Strašek 15.30 Pokopališče Teharje ob 11.30
Zofija Šumej v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Štefan Štor v krogu družine Mestno pokopališče Celje
4.6.2020 Ivan Grivić 15.00 Mestno pokopališče Celje 1 ob 14.00
3.6.2020 Frančiška Petek 14.00 Mestno pokopališče Celje 2 ob 13.00
1.6.2020 Jože Kodelja 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.30
28.5.2020 Mina Stišovič 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.30
27.5.2020 Gabrijel Vidmar 14.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00
25.5.2020 Veronika Hamarić 13.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00
22.5.2020 Štefanija Smodek 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.30
22.5.2020 Vinko Medlobi 15.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 14.30
Konrad Topolovec v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Ivana Keršmanc v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Franc Bahčič v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Božidar Razlag v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Kate Bulatović v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Veronika Kompan v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Jožef Mozetič v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Kata Pilih v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Franc Teržan v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Jasna Drgajner v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Nevenka Pavlović v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Milan Kačičnik v krogu družine Pokopališče Teharje Poslovitev med 12.00 in 13.30 uro
Marijana Javeršek v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Slava Popović v krogu družine Mestno pokopališče Celje
7.5.2020 Grobno polje "SPOMINČICE"

10.00

Mestno pokopališče Celje

Vesna Markotić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje Poslovitev med 12.00 in 13.00 uro
Branimir Žalig

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Jožefa Lorger

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Jožefa Lončar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Franc Vodenik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Cvetka Čeh

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Danica Marinič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Aleksander Repas

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Elizabeta Žlender

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Marija Kotnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Berti Korošec

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Marjan Rižnar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Stanislav Ambrož

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Edvard Fijačko

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Danica Osole

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Agata Teržan

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Anđelka Klopotan

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Katarina Planinc Pustovrh

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Franc Klavora

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Janez Lorger

v krogu družine

Pokopališče Teharje
Janez Lojen

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Gojko Strajnić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Jelka Koštomaj

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Ivan Planinšek

v krogu družine

Pokopališče Teharje
Milena Goleš

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Pavel Podlesnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Romana Ključar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Jožefa Škulj

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Karolina Korent

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Ana Oblak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Saša Cverle

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Jože Kučer

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Darja Cizej

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Caterina Kresnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Silvester Platovnjak

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Danica Marin

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Angela Jošt v krogu družine Pokopališče Teharje
Danilo Kos v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Cvetka Bele v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Borut Mihelič v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Ivanka Majcenič v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Tomaž Vrečko v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Marija Samec v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Ivan Majerič v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Dragica Mitevska v krogu družine Mestno pokopališče Celje
Mitja Jovanović

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Maksimilijan Podbregar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Marija Čatorič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Helena Jerič Jahjefendić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Teodora Žvegler

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Danica Marin

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Ana Pirnat

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Slavko Henč

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Srečko Bobnič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Jelica Verbek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Dušica Kunej

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Vida Sevšek

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Cecilija Hofbauer

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Albina Jošt

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Stanko Durković

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Rozina Pesko

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Alojzij Božič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Alojzij Imperl

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Bela Car

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Jožef Kaučič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Silvestra Nunčič

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Ivana Bajuk

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Franc Kregar

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Marija Žolek

v krogu družine

Pokopališče Teharje
Štefanija Kundih

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Zvonko Gundelj

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Roman Slapernik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
Jožef Čerčnik

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Marija Ljubić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Bogomir Mirko Jug

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

Ana Krulec

v krogu družine

Pokopališče Teharje

17.3.2020 Jožef Žabota

13.00

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00
16.3.2020 Dragutin Kajba

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

12.3.2020 Tomaž Štolfa

15.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
11.3.2020 Edvard Turnšek

14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.00
10.3.2020 Albin Nemeš

14.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00
9.3.2020 Darko Šolinc

12.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 11.00
9.3.2020 Jožef Hrvatič

15.30

Pokopališče Teharje

ob 12.00
6.3.2020 Angela Primožič

11.30

Pokopališče Teharje

ob 10.30
6.3.2020 Vida Šef

14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.30
6.3.2020 Uroš Čanžek

15.00

Mestno pokopališče Celje

1 ob 12.00
5.3.2020 Marija Šurlan

13.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 11.00
5.3.2020 Anton Vodovnik

14.00

Mestno pokopališče Celje

5 ob 12.00
4.3.2020 Veronika Pilih

14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
3.3.2020 Miroslava Kvas

11.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 10.00
3.3.2020 Marija Leder

14.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00
2.3.2020 Radoslav Bremec

11.00

v ožjem družinskem krogu

Poslovilna dvorana Veking

ob 10.00
28.2.2020 Ana Žohar

11.30

Pokopališče Teharje

ob 10.00
28.2.2020 Angela Solujić

14.00

Mestno pokopališče Celje

1 ob 13.00
27.2.2020 Boris Gabron

11.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 9.00
27.2.2020 Vida Vuk

12.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 11.00
27.2.2020 Terezija Planko

15.00 na željo pokojne - v krogu družine

Pokopališče Teharje

ob 14.00
26.2.2020 Ljubica Dečman

12.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 11.00
26.2.2020 Gorazd Mavrič

15.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
25.2.2020 Milan Šubaraš

14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
25.2.2020 Rafael Čelik

15.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00
24.2.2020 Anton Rotar

13.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 11.00
21.2.2020 Franc Žohar

12.00 - v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.00
21.2.2020 Milan Putnik

14.00

Pokopališče Teharje

ob 11.00
20.2.2020 Jožef Naraks

11.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 10.00
20.2.2020 Robert Petrovič

14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
19.2.2020 Karl Turk

11.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 10.00
19.2.2020 Terezija Tauses

15.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00
18.2.2020 Marija Krajnc

12.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.00
17.2.2020 Marija Gajšek

12.00 - v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

4 ob 11.00
17.2.2020 Friderika Bobnar

14.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00
17.2.2020 Anton Zalokar

15.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 14.00
14.2.2020 Vincenc Zajc

11.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 10.00
14.2.2020 Silva Leskovšek

14.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00
13.2.2020 Stjepan Buzina

14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
13.2.2020 Emil Dokler

15.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00
12.2.2020 Branko Jovanovič

13.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 11.00
7.2.2020 Silvester Omerzel

13.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 11.00
7.2.2020 Alenka Lipovšek

14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
6.2.2020 Anton Kocmut

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

3 poslovitev med 11.00 in 12.30 uro
6.2.2020 Marija Kloar

14.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00
6.2.2020 Darko Božič

15.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
5.2.2020 Jožefa Sternad

13.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 11.00
5.2.2020 Ljerka Rošer

14.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00
5.2.2020 Veronika Kolman

15.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 13.00
4.2.2020 Marija Čeke

13.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 11.00
4.2.2020 Helena Brglez

15.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 13.00
3.2.2020 Nada Marija Srebotnjak

11.00 v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.00
3.2.2020 Terezija Remenih

13.00

Mestno pokopališče Celje

5 ob 12.00
3.2.2020 Anuška Mašat Tasič

15.0

Mestno pokopališče Celje

1 ob 13.00
31.1.2020 Vladimir Alojzij Januš

14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
30.1.2020 Franc Leban

15.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00
29.1.2020 Renata Reberšak

13.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 11.00
29.1.2020 Ivan Brglez

14.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00
29.1.2020 Emilijan Krajnc

15.00

Mestno pokopališče Celje

5 ob 13.00
28.1.2020 Jožica Ločičnik

12.00

Mestno pokopališče Celje

5 ob 11.00
28.1.2020 Štefanija Čater

14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
28.1.2020 Ana Doberšek

15.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00
27.1.2020 Ljudmila Bojovič

12.00 v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.00
27.1.2020 Metoda Goršeg

13.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 11.00
24.1.2020 Ivanka Kolar

11.00 v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.00
24.1.2020 Jelena Tomanić

12.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 11.00
24.1.2020 Alojzija Žagar

14.00 maša, 14.45 pogreb

Pokopališče Svetina

ob 12.00
23.1.2020 Rihard Conradi 13.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 11.00
22.1.2020 Stanislav Plazar 13.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 11.00
22.1.2020 Ana Tratnik 14.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00
22.1.2020 Marija Štuhec Remih 15.00

Mestno pokopališče Celje

1 ob 12.00
21.1.2020 Marijan Ošlak 14.00

Pokopališče Teharje

ob 12.00
20.1.2020 Alen Kljajić 13.00

Mestno pokopališče Celje

1 ob 11.30
20.1.2020 Ivan Dolenc 14.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00
17.1.2020 Josip Bali 11.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.00
17.1.2020 Danica Drobne 12.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 11.00
17.1.2020 Ana Pavla Vodopivec 14.00

Pokopališče Teharje

ob 12.00
16.1.2020 Neža Fajs 13.00

Mestno pokopališče Celje

1 ob 11.00
16.1.2020 Jožef Počivalšek 14.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00
15.1.2020 Dušan Šentjurc 13.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
14.1.2020 Berta Soršak 14.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00
13.1.2020 Milena Zubić 13.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00
10.1.2020 Ivana Rogoz 13.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
9.1.2020 Janez Murn 12.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.30
9.1.2020 Rozina Šubaraš 13.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 11.30
8.1.2020 Ivan Lesjak 13.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00
8.1.2020 Jože Tisovec 14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
7.1.2020 Albina Muhovec 14.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 13.00
7.1.2020 Marija Kocjančič 13.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 11.00
3.1.2020 Antun Rogoz 13.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
31.12.2019 Doroteja Podergajs 13.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 11.00
31.12.2019 Stanislav Zacirkovnik 14.00

Mestno pokopališče Celje

5 ob 13.00

Ivan Gabršek v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

31.12.2019

Emilija Odeb 11.00 - v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

4 ob 9.00

30.12.2019

Milan Kučiš 13.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 11.30

30.12.2019

Vincenc Čerenak 14.30

Mestno pokopališče Celje

 4 ob 13.00

27.12.2019

Justina Kramer 12.45

Pokopališče Žalec

ob 12.00

27.12.2019

Marija Zupan 12.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 11.00

27.12.2019

Adolf Kukovič 13.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00

27.12.2019

Jože Zupančič 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.30

23.12.2019

Dragan Djordjević 11.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.00

23.12.2019

Slavica Sokolović 12.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 10.00

23.12.2019

Janez Brinovc 14.30

Pokopališče Teharje

ob 13.00

19.12.2019

Cvetka Rozalija Koštomaj 13.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 11.00

18.12.2019

Pavla Jereb 13.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00

18.12.2019

Aleš Stopar 14.30 - v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

17.12.2019

Karel Leopold Božič 13.30

Mestno pokopališče Celje

5 ob 12.00

17.12.2019

Milan Vasić 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00

16.12.2019

Frančiška Pišek 13.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 12.00

16.12.2019

Franc Jakše 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

11.12.2019

Majda Brusnjak 12.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 11.00

11.12.2019

Eva Belle 13.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00

11.12.2019

Ivan Seničar 14.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 13.00

10.12.2019

Manda Buzina 13.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.30

10.12.2019

Dragica Martinc 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.30

9.12.2019

Franjo Škrobar 13.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 11.30

9.12.2019

Marijan Mastnak 14.30

Poslovilna dvorana Veking

ob 13.00

5.12.2019

Pavel Kramperšek 14.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00

5.12.2019

Alojz Brus 15.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

4.12.2019

Vitomir Babić 13.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 11.30

3.12.2019

Jožefa Božič 13.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00

3.12.2019

Jožef Štante 14.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 12.00

28.11.2019

Silvester Vovk 12.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.30

28.11.2019

Ferdinanda Lešer 13.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 11.30

27.11.2019

Stanislav Varšek 11.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 10.00

27.11.2019

Ervin Zeme 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.30

25.11.2019

Mihael Jus 11.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 10.00

22.11.2019

Frančiška Čelik 13.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 12.30

21.11.2019

Urška Cizej 14.00

Mestno pokopališče Celje

1 ob 10.00

21.11.2019

Gregor Glinšek 15.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

20.11.2019

Ana Marija Vede 12.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 10.00

20.11.2019

Albin Polak 14.00

Pokopališče Teharje

ob 12.00

18.11.2019

Franc Brežnik 13.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.30

18.11.2019

Branko Breznik 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 11.00

15.11.2019

Antonija Bernard 13.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00

15.11.2019

Stjepan Marković 15.30

Pokopališče Teharje

ob 14.00

14.11.2019

Bojan Koželj 15.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 13.00

13.11.2019

Frančiška Turnšek Krulec 13.30

Mestno pokopališče Celje

5 ob 11.30

12.11.2019

Franc Kolšek 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.30

11.11.2019

Helena Šega 14.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.30

8.11.2019

Viktorija Čelik 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30

7.11.2019

Angela Kovačec 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.30

6.11.2019

Erna Gologranc 13.30

Poslovilna dvorana Veking

ob 12.30

4.11.2019

Franc Vuk 14.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.30
30.10.2019 Ivan Klobučar 13.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.30
30.10.2019 Josif Andrašić 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.30
29.10.2019 Kemal Demirović 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
29.10.2019 Irena Martinuč 15.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.30
25.10.2019 Karl Lojen 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
25.10.2019 Jože Šantl 15.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 12.00
23.10.2019 Angela Štorman 11.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.00
23.10.2019 Frančiška Verdev 13.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00
23.10.2019 Pavlina Mak 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.30
23.10.2019 Angela Tratnik 15.30

Mestno pokopališče Celje

5 ob 13.30
22.10.2019 Ivan Vok 13.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 12.00
22.10.2019 Stanislav Reberšak 15.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.30
21.10.2019 Ivana Kunc 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
21.10.2019 Emil Zvonimir Glavnik 15.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 13.30
18.10.2019 Stefan Ivic 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30
18.10.2019

Sandi Sever

15.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 13.00
17.10.2019 Vojko Franc Veber 15.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.30
16.10.2019 Zofija Veronika Mestnik 15.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 13.30
15.10.2019 Karolina Irena Babić 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
15.10.2019 MEDNARODNI DAN OTROK 17.00

Mestno pokopališče Celje

grobno polje "SPOMINČICE"

11.10.2019 Stanislav Gorjup 11.00

Pokopališče Teharje

ob 9.00
11.10.2019 Elizabeta Florjanc 14.00

Pokopališče Teharje

ob 12.30
10.10.2019 Frančiška Kidrič 14.30

Poslovilna dvorana Veking

ob 13.30
9.10.2019 Anton Fister 14.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 13.00
9.10.2019 Kristina Dostal 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 14.30
8.10.2019 Janez Kovačič 11.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 10.00
8.10.2019 Friderik Hudournik 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30
7.10.2019 Viljem Korošec 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00
4.10.2019 Alojzija Koštomaj 13.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 11.30
3.10.2019 Grobno polje "SPOMINČICE" 10.00

Mestno pokopališče Celje

3.10.2019 Karl Oblak 15.00

Pokopališče Teharje

ob 11.00

2.10.2019 Albina Milanez 15.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.30

30.9.2019 Dragiša Drago Vuković 13.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00

30.9.2019 Ana Brus 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 11.30

27.9.2019 Marija Stopar 12.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 10.30

27.9.2019 Martin Preložnik 14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.30

25.9.2019 Štefan Turk 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

24.9.2019 Gabrijela Svet 12.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 10.30

24.9.2019 Marica Petrovič 14.30

Poslovilna dvorana Veking

ob 13.30

23.9.2019 Peter Špes

14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30

20.9.2019 Nikolaj Zagoričnik

14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00

19.9.2019 Lana Zec

12.30

Mestno pokopališče Celje

5 ob 10.30

19.9.2019 Selim Gaši

13.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.30

19.9.2019 Hedvika Čokl

14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

19.9.2019 Henrik Drame

15.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 13.30

17.9.2019 Erika Majcen

15.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 13.30

11.9.2019 Zvonko Vijanej Krajnc

14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.30

5.9.2019 Katarina Škorjanc

15.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.30

4.9.2019 Bogomir Bogataj

13.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 11.30

4.9.2019 Franc Strah

14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00

4.9.2019 Leon Leskovšek

15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

3.9.2019 Stanislav Štor

12.00

Pokopališče Teharje

ob 10.00

29.8.2019 Ivan Tominc

11.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.00

29.8.2019 Marko Slokan

14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00

28.8.2019 Marija Mužič

11.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.00

28.8.2019 Silva Grabenšek

12.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 10.45

27.8.2019 Dušan Ivan Koštomaj

14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00

26.8.2019 Jožefa Čater

14.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.30

23.8.2019 Frančiška Deželak

11.00

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

3 ob 10.00

23.8.2019

Ivka Rener

15.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30

23.8.2019

Maks Kramer

16.00

Mestmo pokopališče Celje

1 ob 13.00

22.8.2019 Matilda Dragar 12.30

Mestno pokopališče Celje

5 ob 10.30

22.8.2019 Viljem Žohar 14.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.30

22.8.2019 Angela Kvenderc 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 14.00

21.8.2019 Edita Strohmaier 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00

21.8.2019 Drago Čuček 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

20.8.2019 Elizabeta Novokmet 13.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00

20.8.2019 Marija Lancner 14.30 Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

20.8.2019 Janko Palir 16.00 Pokopališče Teharje ob 13.30
19.8.2019 Robert Ceraj 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30
16.8.2019 Janez Jazbinšek 11.30 Mestno pokopališče Celje 5 ob 10.30
16.8.2019 Mira Fišter

13.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 11.30

16.8.2019 Viljem Ošlak

14.30

Mestno pokopališče Celje

1 od 11.00 - 12.45

Sveta maša Cerkev Sv. Jožefa 13.00-14.00

14.8.2019 Brigita Kopinšek

12.30

Mestno pokopališče Celje 4 ob 11.00
14.8.2019 Draga Sorec

14.00

Pokopališče Teharje ob 12.00
14.8.2019 Frančiška Vrečer

15.30

Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.00
12.8.2019 Marija Gajšek

11.00

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje 4 ob 10.00
12.8.2019 Rafael Polšak

13.30

Mestno pokopališče Celje 2 ob 11.30
12.8.2019 Marija Planinšek

14.30

Mestno pokopališče Celje 5 ob 12.00
12.8.2019 Jožefa Vogrin

15.30

Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.30
9.8.2019 Stanislav Brinovec

14.30

Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.30
9.8.2019 Franc Kotnik

15.30

Mestno pokopališče Celje 3 ob 14.30
8.8.2019 Dojčin Gogić

13.30

Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00
8.8.2019 Jure Jurček Cekuta

14.30

v krogu družine in prijateljev

Mestno pokopališče Celje 1 ob 12.30
8.8.2019 Janko Podvornik

15.30

Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30
7.8.2019 Peter Oprešnik

14.30

Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00
7.8.2019 Antonija Antolin

15.30

Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.30
6.8.2019 Josip Roškarić

14.30

Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.00
6.8.2019 Štefanija Šešerko

15.30

Mestno pokopališče Celje 5 ob 13.30
5.8.2019 Jožefa Tomažič

11.00

Mestno pokopališče Celje 4 ob 9.00
5.8.2019 Anka Ivezić

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje
2.8.2019 Iztok Blažević

14.30

Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00
2.8.2019 Robert Vodopivc

15.30

Pokopališče Teharje ob 14.00
31.7.2019 Predrag Kapetanović

14.00

Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.00
31.7.2019 Danijela Brand Kidrič

15.00

Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00
30.7.2019 Smilja Busija

13.30

Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.00
30.7.2019 Ivan Leskovšek

14.30

Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00
29.7.2019 Slobodan Vilendečić

13.30

Mestno pokopališče Celje 2 ob 11.30
29.7.2019 Janez Gorenjc

14.30

Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00
29.7.2019 Friderik Knez

15.30

Mestno pokopališče Celje 4 ob 14.00
26.7.2019 Jožefa Čibej

14.30

Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.00
26.7.2019 Davor Kovačić

15.30

Mestno pokopališče Celje 4 ob 14.00
25.7.2019 Bruno Plemenitaš

15.30

Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.30
22.7.2019 Marija Bogičevič

11.00

Mestno pokopališče Celje 4 ob 10.00
22.7.2019 Josip Petrinović

15.30

Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.30
22.7.2019 Aleš Antauer

16.30

Mestno pokopališče Celje 1 ob 14.30
19.7.2019 Anton Filipič

12.30

Mestno pokopališče Celje 2 ob 10.30
19.7.2019 Stanislav Gorenjak

13.30

Mestno pokopališče Celje 5 ob 12.00
19.7.2019 Marko Stropnik

14.30

Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.30
18.7.2019 Franc Šuster

15.00

Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00
12.7.2019 Silva Kroflič

14.30

Pokopališče Teharje ob 12.00
11.7.2019 Alojzija Kantužer

14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.30
11.7.2019 Jožefa Pečnak

15.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00
10.7.2019 Frančiška Iršič

15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
8.7.2019 Kemal Komarević

13.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.30
8.7.2019 Nada Jelovšek

14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
5.7.2019 Bogomir Paj

13.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 12.00
5.7.2019 Irmtraud Javh

10.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 9.00
4.7.2019 Franc Bohorč

11.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 10.00
4.7.2019 Peter Mlinar

14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.30
3.7.2019 Ernest Oplotnik

14.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 13.00
2.7.2019 Anica Gaberšek

14.30

Poslovilna dvorana Veking

ob 13.30
1.7.2019 Blaž Janez Podpečan

11.00

Mestno pokopališče Celje

v krogu družine

4 ob 9.30
1.7.2019 Danica Bajda

14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00
28.6.2019 Črnej janez

11.00

Mestno pokopališče Celje

v krogu družine in prijateljev

1 ob 9.30
28.6.2019 Terezija Brložnik

14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
28.6.2019 Jožef Godunc

15.30

Pokopališče Teharje

ob 13.30
27.6.2019 Jožefa Železnik

14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
27.6.2019 Ivana Kuzma

15.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.30
24.6.2019 Ana Marija Janušič

14.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 12.00
20.6.2019 Jožefa Jevšenak

14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.30
20.6.2019 Dušan Klenovšek

15.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 11.00
19.6.2019 Vladimir Teržan

15.30

Pokopališče Teharje

ob 11.00
18.6.2019 Frančiška Mravlak

11.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 9.00
18.6.2019 Štefanija - Nada Bohorč

14.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 13.00
17.6.2019 Stanislav Selič

10.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 9.00
17.6.2019 Peter Mernik st.

11.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 9.00
17.6.2019 Milka Skakić

13.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 12.00
13.6.2019 Sibiljka Tanđanović

13.00

Mestno pokopališče Celje

1 ob 11.00
13.6.2019 Miroslav Medved

14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00
11.6.2019 Jožef Berginc

14.00

Mestno pokopališče Celje

sv. maša ob 13.00 cerkev sv. Jožef
10.6.2019 Ingo Vrščaj

15.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 13.30
6.6.2019 Neža Flis

14.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 13.00
6.6.2019 Ivan Orešnik

15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 14.00
5.6.2019 Jožef Regula

14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
3.6.2019 Marjan Turnšek

13.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
3.6.2019 Ida Pečenko

14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.30
3.6.2019 Frančiška Lipovšek

15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
31.5.2019 Ana Štancer

14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 11.00
31.5.2019 Dušan Forštner

15.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 14.00
30.5.2019 Alojzija Centrih

14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.30
30.5.2019 Zvonimir Močnik

15.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.30
29.5.2019 Milanko Deljić

13.00

Mestno pokopališče Celje

1 ob 11.00
29.5.2019 Zorica Zalokar

14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.30
28.5.2019 Ladislav Keržič

13.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 11.00
28.5.2019 Darinka Đaković

14.00

Mestno pokopališče Celje

1 ob 12.00
27.5.2019 Vladimir Petrov

11.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 9.00
27.5.2019 Hermina Kolar

14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00
24.5.2019 Marija Hliš

16.00

Pokopališče Teharje

ob 13.00
22.5.2019 Matjaž Papler

15.00

Pokopališče Teharje

ob 13.00
20.5.2019 Ladislav Gobec

14.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 12.00
17.5.2019 Jure Rotar

15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 14.00
16.5.2019 Marija Medle

11.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.00
16.5.2019 Branko Pustoslemšek

13.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 12.00
16.5.2019 Ljudmila Kuder

14.30

Mestno pokopališče Celje

5 ob 13.00
16.5.2019 Alojzija Krašek

15.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.30
14.5.2019 Anton Bornšek

14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
13.5.2019 Anton Vodišek

11.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 10.00
13.5.2019 Angela Brglez

14.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 13.00
13.5.2019 Antonija Lončar

15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30
10.5.2019 Alojzija Čuk

12.30

Mestno pokopališče Celje

5 ob 11.00
10.5.2019 Franc Krajnc

13.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00
10.5.2019 Vjekoslav Materić

14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.30
10.5.2019 Almira Mlinarič

15.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 14.30
9.5.2019 Alojzij Weiss

14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00
9.5.2019 Franc Žaberl

15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30
8.5.2019 Višeslav Đurković

14.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 13.00
Ernestina Lubej

v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

7.5.2019 Marija Golouh

14.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00
7.5.2019 Angela Klep

15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
6.5.2019 Filip Zdenko Rozman

16.00

Pokopališče Teharje

ob 12.00
3.5.2019 Grobno polje "SPOMINČICE"

10.00

Mestno pokopališče Celje

3.5.2019 Nikola Lazarević

11.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 10.00
3.5.2019 Dušan Dereani

13.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 11.00
3.5.2019 Jožefa Kotnik

14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
29.4.2019 Boško Gajšek

14.00

Pokopališče Teharje

ob 12.00
25.4.2019 Ratko Popović

14.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00
24.4.2019 Marija Hladin

13.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.30
24.4.2019 Alojzij Kumberger

14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.30
24.4.2019 Marija Januš

15.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00
23.4.2019 Štefan Povalej

15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 14.30
17.4.2019 Jožefa Palir

12.30

Pokopališče Teharje

ob 10.30
17.4.2019 Silva Prelec

14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.45
17.4.2019 Rudolf Krajnc

15.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 13.30
16.4.2019 Đevida Pfeifer

14.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 13.00
15.4.2019 Helena Anderluh

13.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
12.4.2019 Angela Gumpot

13.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.15
12.4.2019 Marijan Bombač

14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
11.4.2019 Marjana Medjo

13.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
11.4.2019 Marija Trbojevič

14.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 10.00
11.4.2019 Olga Galjot

15.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 14.00
10.4.2019 France Kolar

12.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.00
10.4.2019 Ivan Gričar

14.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 13.00
9.4.2019 Reinhold Rajko Konec

14.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 10.00
10.4.2019 Angela Kampuš

15.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 14.00
9.4.2019 Marija Gmajner

15.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 14.00
8.4.2019 Rozina Koštrica

13.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
8.4.2019 Majda Kink

14.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00
5.4.2019 Franc Dobrajc

Mestno pokopališče Celje

poslovitev med 11.00 -12.30 uro v vežici št.2
5.4.2019 Rozalija Trebičnik

13.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00
5.4.2019 Amalija Škrobar

14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
4.4.2019 Vili Čakš

13.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00
4.4.2019 Carola Horjak

14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.30
3.4.2019 Ivan Stvarnik

14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.30
29.3.2019 Janez Križnik

-

Mestno pokopališče Celje

poslovitev med 11.00 - 12.30 uro v veži št. 3
29.3.2019 Janez Poglajen

14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.15
29.3.2019 Silvija Cene

15.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 13.00
28.3.2019 Sonja Lepin

14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.30
28.3.2019 Boris Kramberger

15.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.30
27.3.2019 Blanka Ljudmila Škerl

13.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 11.00
27.3.2019 Milena Kopčič

14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
27.3.2019 Angela Lončar

15.30

Pokopališče Teharje

ob 13.30
26.3.2019 Emil Jager st.

15.30

Pokopališče Teharje

ob 14.00
26.3.2019 Nikolaj Skamen

16.00

pokopališče Žalec

ob 13.00
25.3.2019 Karolina Teržan

14.00

Pokopališče Teharje

ob 10.00
25.3.2019 Alojz Ograjenšek

15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
22.3.2019 Silva Jurjovec

13.30

Mestno pokopališče Celje

raztros ob 13.30
22.3.2019 Jože Verk

14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00
21.3.2019 Marija Pajk

15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 14.00
20.3.2019 Ervin Razboršek

13.00

Mestno pokopališče Celje

1 ob 11.00
19.3.2019 Zofija Fric

14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00
19.3.2019 Amalija Golob Lenart

15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
18.3.2019 Viktorija Mirnik

15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30
15.3.2019 Ema Gorjup

Mestno pokopališče Celje

poslovitev med 11.00 - 12.00 - veža št. 2

15.3.2019 Vekoslava Arnšek 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
12.3.2019 Dragica Karan 14.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 11.00
11.3.2019 Slavica Lipovšek 14.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 12.30
11.3.2019 Edita Helena Lesjak 15.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00
8.3.2019 Bojan Jurkošek 13.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 11.00
8.3.2019 Jožefa Orel 14.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.30
Bogdan Kurunič v krogu družine

Mestno pokopališče Celje

7.3.2019

Janez Wolhar 11.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 9.00

6.3.2019

Vlatko Ivič 14.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 12.00

5.3.2019

Mara Knežević 13.30

Mestno pokopališče Celje

5 ob 12.00

5.3.2019

Senad Ejub 14.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 13.30

4.3.2019

Anton Virant 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 14.00

4.3.2019

Janez Goršič 15.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 13.45

1.3.2019

Paul Jagrič 14.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00

1.3.2019

Marija Lipovšek 15.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 14.00

28.2.2019

Vilhelm Jurkošek 12.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.30

27.2.2019

Janez Podgoršek 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

25.2.2019

Danica Božnik

Poslovilna dvorana Veking poslovitev med 10.00 in 11.00 uro

25.2.2019

Mihael Meja

13.00

Mestno pokopališče Celje 2 ob 11.45

25.2.2019

Roza Kvar

14.30

Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

22.2.2019

Neža Vodeb

14.00

Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

20.2.2019

Ana Zupanc

11.00

Poslovilna dvorana Veking ob 10.30

20.2.2019

Janez Kampuš

15.30

Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

19.2.2019

Marija Podlesnik

14.00

Mestno pokopališče Celje v krogu družine in prijateljev 3 ob 13.00

19.2.2019

Marija Magdalena Jazbec

15.00

Mestno pokopališče Celje 1 ob 12.00

18.2.2019

Franc Kolar

14.30

Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.30

18.2.2019

Werner Viktor Hafner

13.30

Polaganje žare na grobnem prostoru

-

15.2.2019

Marta Sketako

12.00

Mestno pokopališče Celje 4 ob 11.00

15.2.2019

Jožefa Ločnikar

13.00

Mestno pokopališče Celje 2 ob 11.30

15.2.2019

Viljem Korošec

14.00

Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00

15.2.2019

Ivana Strenčan

15.00

Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.00

14.2.2019

Božidar Perpar

13.30

Poslovilna dvorana Veking ob 12.30

13.2.2019

Miodrag Milošević

15.30

Mestno pokopališče Celje 4 ob 14.00

12.2.2019

Josip Bezenšek

14.30

Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

12.2.2019

Neža Senegačnik

15.30

Mestno pokopališče Celje 3 ob 14.00

11.2.2019

Erna Baković

13.00

Mestno pokopališče Celje 5 ob 12.15

11.2.2019

Marija Kožel

14.00

Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00

11.2.2019

Neža Valenčak

15.00

Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

7.2.2019

Rodoljub Blagojević

14.00

Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.30

7.2.2019

Carmen Rogelšek

15.30

Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00

6.2.2018

Josip Matić

13.30

Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.15

6.2.2019

Hartviga Simonič

14.30

Mestno pokopališče Celje 2 ob 13.00

6.2.2019

Milan Mirnik

15.30

Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.30

5.2.2019

Srečko Mastnak

13.00

Mestno pokopališče Celje 1 ob 11.00

5.2.2019

Minka Zaponšek

14.00

Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00

5.2.2019

Franc Izlakar

15.30

Pokopališče Teharje ob 12.00

4.2.2019

Henrik Vladimir Grubelnik

13.00

Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

4.2.2019

Adolf Otorepec

14.00

Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.00

1.2.2019

Jožefa Jazbinšek

10.30

Mestno pokopališče Celje 4 ob 9.30

1.2.2019

Stanko Esih

13.00

Poslovilna dvorana Veking ob 12.00

31.1.2019

Marija Vodišek

11.00

Poslovilna dvorana Veking ob 10.00

31.1.2019

Janko Aplenc

14.00

Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

30.1.2019

Helena Primožič

14.00

Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

29.1.2019

Vilibald Drago Raznožnik

14.00

Poslovilna dvorana Veking ob 13.00

29.1.2019

Drago Žuža

15.00

Pokopališče Žalec ob 12.00

28.1.2019

Alojzija Jezernik

11.00

Na grobnem prostoru odd. z7

25.1.2019

Ivan Koželnik st.

13.00

Mestno pokopališče Celje 2 ob 11.00

25.1.2019

Slavica Centrih

14.00

Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

24.1.2019

Stanko Leskovšek

13.00

Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00

24.1.2019

Branko Gašpar 15.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 14.00

23.1.2019

Majda Želj Mestnopokopališče Celje 4 poslovitev od 10.00-11.00

23.1.2019

Martin Topole 13.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 11.00

23.1.2019

Helena Kavčič 15.00 Mestno pokopališče Celje 5 ob 14.00

22.1.2019

Marjan Polšak 14.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.30

22.1.2019

Marjan Weissenbach 15.00 Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.00

21.1.2019

Emilija Mlakar 15.00 Mestno pokopališče Celje 2 ob 13.30

18.1.2019

Marija Stopinšek 12.00 Mestno pokopališče Celje 5 ob 10.00

18.1.2019

Franc Knez 13.00 Mestno pokopališče Celje 1 ob 11.00

18.1.2019

Marija Kukurič 14.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 11.30

17.1.2019

Jožefa Šoba 13.00 Pokopališče Teharje ob 11.00

17.1.2019

Franjo Krašek 15.00 Mestno pokopališče Celje 1 ob 12.30

16.1.2019

Frančiška Povalej 14.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

16.1.2019

Štefan Koštomaj 15.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.30

15.1.2019

Alojz Jakulin 13.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

15.1.2019

Ramiz Šistek 14.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.30

14.1.2019

Marija Kajba / Poslovilna dvorana Veking
Poslovitev med 10.00 in 11.00

14.1.2019

Cecilija Peklar 14.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00

14.1.2019

Janez Novak 15.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 14.00

11.1.2019

Zofija Cvelfer 14.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

10.1.2019

Alojz Jagrič 13.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00

10.1.2019

Rozalija Arnšek 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

9.1.2019

Jožef Pešak 14.00 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.00

9.1.2019

Andrej Zottl 15.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 14.00

8.1.2019

Janez Lukman 12.00 Mestno pokopališče Celje 1 ob 10.00

8.1.2019

Doroteja Frančiška Bajić 13.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 11.30

8.1.2019

Viktorija Vinko 14.00 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.00

7.1.2019

Frančiška Kolenc 13.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 11.00

7.1.2019

Franc Mohorič 14.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00

7.1.2019

Oto Jožef Simončič 15.00 Mestno pokopališče Celje 2 ob 13.00

4.1.2019

Frančišek Žurbi 12.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 10.30

4.1.2019

Ivan Rabuzin 14.00 Poslovilna dvorana Veking ob 13.00

4.1.2019

Anton Kočevar 15.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 14.30

3.1.2019

Anton Pirtovšek 14.00 Mestno pokopališče Celje 1 ob 12.30

31.12.2018

Karl Lipovec 12.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 11.00

31.12.2018

Darko Ostruh 13.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

28.12.2018

Alojzija Herman 13.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 11.00

27.12.2018

Jožefa Jurak 13.00 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.00

27.12.2018

Angela Bizjak 14.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.30

27.12.2018

Marijan Skamen 15.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

24.12.2018

Marija Škrobar 13.00 Mestno pokopališče Celje 2 ob 11.00

24.12.2018

Boris Pavić 14.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.00

24.12.2018

Marija Habjanič 15.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30

21.12.2018

Miloslav Mesarič 11.00 Poslovilna dvorana Veking ob 10.00

21.12.2018

Friderik Špingler 14.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

19.12.2018

Ivica Kelavić 12.00 Mestno pokopališče Celje 1 ob 11.00

19.12.2018

Olga Sever 14.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

14.12.2018

Zofija Nardin 14.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

14.12.2018

Berta Jezernik 15.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.00

12.12.2018

Angela Farčnik 15.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30

11.12.2018

Aleksander Kandorfer 14.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

11.12.2018

Ivana Podergajs Vidmajer 15.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.30

10.12.2018

Marija Zofija Rebov 14.00 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.00

10.12.2018

Vida Jezovšek 15.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.00

7.12.2018

Sebastjan Cesar 13.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 10.00

7.12.2018

Sead Jakupović 14.00 Mestno pokopališče Celje 2 ob 13.00

7.12.2018

Ana Planinšek 15.00 Mestno pokopališče Celje 1 ob 12.45

5.12.2018

Ana Cesnik 13.00 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.00

5.12.2018

Franc Ramšak 14.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.30

5.12.2018

Viljemina Regula 15.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.45

3.12.2018

Fadil Memčić 14.00 Mestno pokopališče Celje 2 ob 13.00

3.12.2018

Angela Vaupotič 15.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30

30.11.2018

dr. Aleš Demšar 15.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

29.11.2018

Vincenc Toman 14.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

27.11.2018

Zvonko Tkalec 14.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

27.11.2018

Dušan Maksimović 15.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.00

26.11.2018

Stanislava Jurše 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.30

26.11.2018

Ciril Golež 15.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.30

23.11.2018

Jožef Domjan 14.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00

22.11.2018

Jožica Kotar 12.00 Poslovilna dvorana Veking ob 11.00

22.11.2018

Vida Taciga 14.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00

22.11.2018

Leander Milan Litera 15.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

21.11.2018

Margareta Schlosser 13.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00

21.11.2018

Bojan Plevnik 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

20.11.2018

Danijel Mauer 13.00 Pokopališče Teharje ob 12.00

19.11.2018

Miran Hrastnik Poslovitev med 12.30 in 14.30 uro Mestno pokopališče Celje 3

19.11.2018

Peter Glas 14.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

16.11.2018

Marija Čendak 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30

16.11.2018

Irena Bezgovšek 14.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.00

16.11.2018

Jožef Kamplet 13.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.00

15.11.2018

Marija Novak 15.30 Pokopališče Teharje ob 13.00

14.11.2018

Ivanka Pap 13.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 11.30

14.11.2018

Ivana Emilija Šlosar 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

13.11.2018

Albin Vipotnik 14.00 Pokopališče Teharje ob 10.00

12.11.2018

Hilda Šlogar 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30

9.11.2018

Hasema Jakupović 14.00 Mestno pokopališče Celje 2 ob 13.00

8.11.2018

Ivan Flis 14.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.30

8.11.2018

Alojzij Užmah 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

7.11.2018

Stanislav Šipec 14.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

6.11.2018

Vojislav Gajević 14.00 Mestno pokopališče Celje 1 ob 12.00

6.11.2018

Milan Novak 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30

5.11.2018

Marija Koštomaj 14.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.00

5.11.2018

Zoran Finc 15.30 mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30

2.11.2018

Franc Plevnik 14.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

30.10.2018

Rafael Zavšek 12.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 11.00

30.10.2018

Marija Vidmar 13.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

30.10.2018

Franc - Branko Renčelj 15.30 Pokopališče Teharje ob 14.00

29.10.2018

Matilda Jesenek 13.00 Pokopališče Teharje ob 11.00

29.10.2018

Stanislava Javoršek 15.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 14.00

26.10.2018

Idriz Aljija 11.00 Mestno pokopališče Celje 5 ob 10.00

26.10.2018

Vincencij Andoljšek 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

26.10.2018

Matej Bračko 15.30 Mestno pokopališče Celje 1 ob 14.00

25.10.2018

Helena Žibret 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

25.10.2018

Viljem Šelekar 15.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.30

24.10.2018

Štefanija Holobar 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30

23.10.2018

Marija Novak 14.30 mestno pokopališče Celje 4 ob 12.30

23.10.2018

Ivan Velenšek 15.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 14.00

22.10.2018

Egidija Stanojlović 14.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.00

22.10.2018

Magda Hadžisalihović 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 14.00

19.10.2018

Leopoldina Brinovc 14.00 Pokopališče Teharje ob 12.00

19.10.2018

Martin Lipovšek 15.30 Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.30

18.10.2018

Ljudmila Lešer 15.30 Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.00

17.10.2018

Milan Kragl 14.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

17.10.2018

Ana Romih 15.30 Pokopališče Teharje ob 13.30

15.10.2018

Brane Unijat 13.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.30

15.10.2018

Marjan Dečman 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.30

15.10.2018

Antonija Ramšak

15.30 Mestno pokopališče Celje 1 ob 12.00

15.10.2018

Mednarodni dan otrok

"SPOMINČICE"

17.00 Mestno pokopališče Celje

12.10.2018

Dragica Janežič 12.00 Poslovilna dvorana Veking ob 11.00

12.10.2018

Ida Brečko 15.30 Pokopališče Teharje ob 14.00

11.10.2018

Nada Pernić 14.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.30

9.10.2018

Mitar Đaković 14.00 Mestno pokopališče Celje 1 ob 12.00

9.10.2018

Leopoldina Mihevc 15.30 Pokopališče Teharje ob 13.30

8.10.2018

Domen Ramšak 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.30

8.10.2018

Frančiška Škrabl Močnik 15.30 Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.00

5.10.2018

Ivan Jež 15.30 Mestno pokopališče Celje 1 ob 14.00

4.10.2018

Grobno polje "SPOMINČICE" 10.00 Mestno pokopališče Celje

3.10.2018

Stanislav Pesan 15.30 Mestno pokopališče Celje

1 ob 12.00

2.10.2018

Vladimir Bobnar 14.30 Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00

2.10.2018

Leopold Salobir 15.30 Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30

1.10.2018

Anton Koražija 11.00 Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.00

1.10.2018

Ljudmila Janežič 15.30 Mestno pokopališče Celje

3 ob 14.00

28.9.2018

Savo Marković 14.00 Poslovilna dvorana Veking

ob 13.00

27.9.2018

Josip Pliberšek 14.00 Mestno pokopališče Celje

1 ob 12.00

27.9.2018

Nataša Majcen 15.30 Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30

26.9.2018

Antun Škoflić 13.00 Poslovilna dvorana Veking

ob 12.00

26.9.2018

Jožica Penič 15.30 Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.30

25.9.2018

Angela Pevec 15.30 Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

24.9.2014

Mitja Robida 13.30 Mestno pokopališče Celje

2 ob 11.30

24.9.2018

Amalija Mandir 14.30 Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00

24.9.2018

Anica Kapel 15.30 Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30

21.9.2018

Karolina Lapan Banič 14.30 Mestno pokopališče Celje

1 ob 13.00

20.9.2018

Juro Jakovljević 15.00 Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

19.9.2018

Igor Belle 15.00 Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

18.9.2018

Jožef Ratajc 14.00 Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00

18.9.2018

Neža Krivec 15.00 Mestno pokopališče Celje

1 ob 13.00

17.9.2018

Milan Petek 13.30 Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00

17.9.2018

Vilhelmina - Vilma Džafič 14.30 Mestno pokopališče Celje

2 ob 13.30

17.9.2018

Dušan Zupanc 15.30 Mestno pokopališče Celje

4 ob 14.00

14.9.2018

Frančiška Tofant 15.30 Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

13.9.2018

Angela Mohorčič 13.30 Mestno pokopališče Celje

4 ob 11.00

13.9.2018

Silva Večko 14.30 Mestno pokopališče Celje

2 ob 13.00

12.9.2018

Ljudmila Lajh 13.30 Mestno pokopališče Celje

5 ob 11.00

12.9.2018

Alojzija Leskovšek 14.30 Mestno pokopališče Celje

4 ob 14.00

12.9.2018

Stanislav Petrič 15.30 Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00

10.9.2018

Jožef Martin Umek 15.00 Mestno pokopališče Celje

1 ob 13.30

7.9.2018

Marta Lipuš 15.30 Mestno pokopališče Celje

2 ob 14.30

31.8.2018

Stanislava Bernard 13.00 Poslovilna dvorana Veking

ob 12.00

31.8.2018

Jožef Kolčan 15.00 Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.30

30.8.2018

Emerik Valenčak 14.30 Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.30

30.8.2018

Josip Trusk 15.30 Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

30.8.2018

Ana Lipovšek 16.30 Mestno pokopališče Celje

2 ob 14.00

29.8.2018

Jožef Videc 14.30 Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00

29.8.2018

Simon Višnar Jernej 15.30 Mestno pokopališče Celje

1 ob 13.00

28.8.2018

Danijela Rozoničnik 12.00 Mestno pokopališče Celje

2 ob 10.00

28.8.2018

Terezija Hudina 13.00 Mestno pokopališče Celje

3 ob 11.00

28.8.2018

Rudolf Stanko Simčič 15.00 Poslovilna dvorana Veking

ob 14.00

27.8.2018

Jože Terbovc 14.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 14.00

27.8.2018

Jera Šolinc 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

24.8.2018

Marijan Belas 13.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00

24.8.2018

Milkan Rodić 14.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 13.00

23.8.2018

Joseph Hampton poslovitev od 12.00 do 13.00 Poslovilna dvorana Veking

23.8.2018

Dragiša Lukić 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

23.8.2018

Danijel Bekčić 15.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 14.00

22.8.2018

Mirko Podvezanec 14.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 11.30

22.8.2018

Alojzij Mežnar 16.00 Poslovilna dvorana Veking ob 15.00

21.8.2018

Karolina Bonajo 14.00 Poslovilna dvorana Veking ob 13.00

20.8.2018

Franjo Kontrec 14.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.00

17.8.2018

Jovo Krljanović 14.30 Mestno pokopališče Celje 5 ob 13.00

16.8.2018

Jožef Turk 15.30 Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.30

14.8.2018

Aleksander Raušer 13.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 11.30

13.8.2018

Marija Lebarič 14.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.30

10.8.2018

Frančiška Toman 13.00 Poslovilna dvorana Veking ob 12.00

10.8.2018

Jožica Štor 15.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

9.8.2018

Rozalija Kunaj 14.30 Mestno pokopališče Celje 5 ob 12.45

8.8.2018

Frida Napred 14.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.00

3.8.2018

Ljubica Majetić 11.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 10.00

3.8.2018

Marija Skale 13.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.00

3.8.2018

Albin Šket 14.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 11.00

3.8.2018

Franja Zupanc 15.30 Mestno pokopališče Celje 5 ob 13.00

1.8.2018

Martin Cizelj 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.30

31.7.2018

Stanislav Konušek 14.30 Pokopališče Teharje ob 12.00

30.7.2018

Franc Knafelc  Poslovitev od 12.00-14.00 Poslovilna dvorana Veking od 12.00-14.00

27.7.2018

Blaž Vavdi 14.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.00

26.7.2018

Marija Vidovič 13.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00

26.7.2018

Zorislava Jelovšek 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.30

26.7.2018

Franc Cizelj 15.30 Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.00

24.7.2018

Milena Kos 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.30

24.7.2018

Marijan Pukmeister 15.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 14.00

23.7.2018

Vera Pipal 11.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 10.00

23.7.2018

Ivana Žerovnik 14.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.30

20.7.2018

Priska Ferlinc 12.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 11.00

20.7.2018

Ivan Mirnik 14.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 10.00

18.7.2018

Danijel Klezin 14.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.00

18.7.2018

Marija Dravinec 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30

13.7.2018

Avguštin Premuš 11.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob  9.45

12.7.2018

Anica Križnik 15.00 Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.00

12.7.2018

Dragotin Hladin 11.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 10.00

11.7.2018

Fanka Kovačić 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 14.30

5.7.2018

Franc Golhleb 14.00 Mestno pokopališče Celje 1 ob 12.00

4.7.2018

Vladimira Lettig 14.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.00

3.7.2018

Milena Kvas 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.30

29.6.2018

Dagmar Gradišar 14.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.30

28.6.2018

Ivan Pogladič 14.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00

27.6.2018

Avgust Jagrič 11.00 Poslovilna dvorana Veking 10.00

27.6.2018

Djordje Njomtato 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.30

22.6.2018

Jožefa Bokal 14.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.00

21.6.2018

Ivan Rečnik 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30

20.6.2018

Branko Medvešek 14.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.00

20.6.2018

Franc Tratnik 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 14.00

18.6.2018

Pavla Tržan 14.30 Mestno pokopališče Celje 1 ob 12.00

15.6.2018

Jože Les 13.30 Mestno pokopališče Celje 1 ob 12.00

15.6.2018

Vida Cizelj 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.30

15.6.2018

Ana Marija Lavrič 15.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 14.00

13.6.2018

Ivana Dobrajc 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

12.6.2018

Marija Carič 14.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.00

12.6.2018

Stanko Oprešnik 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30

11.6.2018

Stanislav Slemenšek 11.00 Mestno pokopališče Celje 4 ob 10.00

8.6.2018

Marijan Glavač 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 14.00

6.6.2018

Srećo Međed 14.00 Mestno pokopališče Celje 2 ob 12.00

6.6.2018

Živko Petrović 15.00 Mestno pokopališče Celje 5 ob 13.00

5.6.2018

Rudolf Sečko 14.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.00

5.6.2018

Roman Jeler 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 11.30

29.5.2018

Franc Dušan Kunc 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 14.00

25.5.2018

Antonija Oset 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

23.5.2018

Stanislav Pesan 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 14.00

22.5.2018

Rudolf Sajovic 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

22.5.2018

Dušan Kočevar 15.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 15.00

21.5.2018

Ana Kralj 14.30 Mestno pokopališče Celje 1 ob 12.00

21.5.2018

Vekoslava Martina Korošec 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30

18.5.2018

Danica Ojstršek Žnidaršič 14.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.00

18.5.2018

Katarina Šibanc 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30

17.5.2018

Ivan Vrečer 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

16.5.2018

Martin Kvar 14.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 12.00

16.5.2018

Dušan Jereb 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30

14.5.2018

Doroteja Potočan 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.00

14.5.2018

Rozalija Dravinec 15.30 Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.30

11.5.2018

Ljudmila Lilija 12.00 mestno pokopališče Celje 3 ob 10.00

11.5.2018

Ivana Brečko 14.30 Mestno pokopališče Celje 2 ob 13.00

9.5.2018

Ida Sevšek 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

8.5.2018

Marica Žohar 14.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 13.30

8.5.2018

Marija Završki 15.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 14.00

7.5.2018

Janez Lovrenc Volf 13.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 12.00

7.5.2018

Bogoljub Keber 14.30 Mestno pokopališče Celje 3 ob 13.30

7.5.2018

Boris Lipovšek 15.30 Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.00

4.5.2018

Ružica Pestner 14.30 Mestno pokopališče Celje 1 ob 13.30

4.5.2018

Franc Sintič 15.30 Mestno pokopališče Celje 4 ob 14.00

3.5.2018

Marija Velej 13.30 Pokopališče Teharje ob 12.00

3.5.2018

Adolf Leskovšek 15.00 Mestno pokopališče Celje 3 ob 14.00

3.5.2018

"SPOMINČICE" 10.00 Mestno pokopališče Celje -

30.4.2018

Avguštin Požek 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30

26.4.2018

Franc Kenda 11.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.00

24.4.2018

Ivan Stojan 14.30

Pokopališče Teharje

ob 12.30

23.4.2018

Ana Dimec 13.00

Pokopališče Teharje

ob 11.00

23.4.2018

Sreto Ikanović 14.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 13.00

20.4.2018

Franc Vidovič 13.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00

20.4.2018

Vilma Gorjup 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00

20.4.2018

Terezija Vidmar 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30

19.4.2018

Marija Homšak 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00

19.4.2018

Palmira Godunc 15.30

Pokopališče Teharje

ob 13.30

17.4.2018

Jožef Žnidar 14.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00

13.4.2018

Marija Vrenko 15.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.30

10.4.2018

Vida Gorenjak 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 14.00

9.4.2018

Pavel Kumer 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00

9.4.2018

Feliks Černak 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30

6.4.2018

Milan Panič 13.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00

6.4.2018

Alojz Potočnik 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.30

6.4.2018

Nada Božič Belak 15.30

Mestno pokopališče Celje

2 ob 14.00

3.4.2018

Jasmina Sintič 11.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.00

3.4.2018

Vjekoslav Peček 12.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 10.30

30.3.2018

Matjaž Medved 13.00

Mestno pokopališče Celje

1 ob 11.00

30.3.2018

Edvard Gajšek 14.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00

30.3.2018

Adela Koren 15.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

29.3.2018

Jožefa Doberšek 13.30

Pokopališče Teharje

ob 12.00

29.3.2018

Stanko Pajman 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30

28.3.2018

Frida Vodeb 15.30

Pokopališče Teharje

ob 13.30

27.3.2018

Marija Mastnak 14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 10.00

26.3.2018

Frančiška Ferant 12.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 11.00

26.3.2018

Peter Naraks 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.30

23.3.2018

Metoda Žgeč 12.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 11.00

23.3.2018

Gani Memeti 13.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 11.30

23.3.2018

Milan Mihelič 15.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30

22.3.2018

Ana Herman 13.00

Mestno pokopališče Celje

5 ob 10.30

22.3.2018

Tomo Juren 14.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00

22.3.2018

Silva Krajnc 15.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00

21.3.2018

Ivanka Simon 14.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 12.30

20.3.2018

Darko Kotnik 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.30

20.3.2018

Jana Žnidar Kuclar 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30

16.3.2018

Olga Vrečer 15.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

15.3.2018

Ivan Regoršek 11.00

Pokopališče Teharje

ob 9.00

14.3.2018

Anica Stoklas 15.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00

12.3.2018

Miran Kit 14.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 13.00

9.3.2018

Robert Pernat 15.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 14.00

7.3.2018

Marija Berger 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.15

7.3.2018

Alojzija Lazar 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30

6.3.2018

Ivan Štefančič 14.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 13.00

5.3.2018

Stanko Pušnik 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.30
5.3.2018 Bogomir Čonč 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30
2.3.2018 Franjo Lozer 12.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 11.00
2.3.2018 Zora Štefanija Rojc 15.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 14.00
2.3.2018 Albin Škorjanc 16.00

Pokopališče Teharje

ob 14.00
1.3.2018 Srečko Holcinger 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30
26.2.2018 Karl Schmautz 14.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00
23.2.2018 Jožefa Lončarevič 14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
23.2.2018 Zofija Matijaž 15.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 14.00
22.2.2018 Friderik Johan 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
21.2.2018 Anton Škerbec 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
21.2.2018 Olga Mesarec 15.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.30
20.2.2018 Jožef Plevnik 14.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 13.00
19.2.2018 Herman Kovačič 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30
19.2.2018 Ferdinand Gajšek 14.00

Pokopališče Žalec

ob 12.00
16.2.2018 Janez Judež 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
14.2.2018 Albert Zaveršnik 14.30

Mestno pokopališče Celje

1 ob 12.00
12.2.2018 Alojzija Žolnir 11.30

Pokopališče Teharje

ob 9.30
12.2.2018 Leon Škoberne 14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
12.2.2018 Ana Ulaga 15.00

Mestno pokopališče Celje

1 ob 13.00
9.2.2018 Jožef Galof 14.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
9.2.2018 Jožef Arlič 15.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.30
7.2.2018 Angelina Jurjevec 14.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00
6.2.2018 Marija Karlin 14.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 12.00
2.2.2018 Terezija Juhart 12.30

Pokopališče Teharje

ob 11.30
2.2.2018 Ladislav Logar 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
1.2.2018 Maks Lorger 14.00

Mestno pokopališče Celje

3 ob 12.00
31.1.2018 Franc Koren 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.30
30.1.2018 Marija Žugelj 12.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 11.00
30.1.2018 Franci Filipčič 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00
30.1.2018 Maksimiljan Lebič 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30
29.1.2018 Vesna Polak 12.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 10.30
29.1.2018 Marija Hrastnik 14.00

Pokopališče Teharje

ob 13.00
29.1.2018 Karl Ceraj 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30
26.1.2018 Radovan Božič 14.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 13.00
25.1.2018 Milena Kalan 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.30
24.1.2018 Jožef Šinkovec 15.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
22.1.2018 Ljudmila Tisel 14.00

Mestno pokopališče Celje

5 ob 12.00
22.1.2018 Jožef Cvelfer 15.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.30
19.1.2018 Rozalija Gajšek 15.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
16.1.2018 Bernard Čater 14.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 13.00

15.1.2018

Ivan Oset 14.30

Mestno pokopilšče Celje

2 ob 12.30
15.1.2018 Ivana Jukič 12.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 9.00
12.1.2018 Zlatko Mastnak st. 14.00

Poslovilna dvorana Veking

ob 13.00
11.1.2018 Franc Lešnik 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30
10.1.2018 Mile Kokanović 14.00

Mestno pokopališče Celje

2 ob 12.00
8.1.2018 Jožefa Videc 14.30

Mestno pokopališče Celje

3 ob 13.00
8.1.2018 Terezija Burnik 15.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.30
5.1.2018 Marija Kvas 14.30

Mestno pokopališče Celje

4 ob 12.00
3.1.2018 Breda Štor 13.00

Pokopališče Teharje

12.00
3.1.2018 Terezija Dečman 15.00

Mestno pokopališče Celje

4 ob 13.00
NIJZ - priporo... UKREPI COVID-19   Uvajamo priporočilne ukrepe NIJZ za pre... Preberi več...

Kontakt

Veking d.o.o. / Teharska cesta 54 / 3000 Celje
Tel: 03 428 13 00 / E-pošta: veking@t-2.net / Dežurna služba: 051 330 360

Nahajte se na: Pogrebi