Veking d.o.o.

Dejavnost Vekinga

Naša osnovna dejavnost je inženiring za pokopališko in pogrebno dejavnost. V okviru te dejavnosti izvajamo, kot izbrani upravljalec s koncesijo, za Mestno občino Celje gospodarsko javno službo vzdrževanja, urejanja pokopališč in pogrebne storitve na mestnem pokopališču in pokopališču Teharje.

Vodimo in vzdržujemo kataster komunalnih naprav, evidenco o grobovih in pokopanih ter evidenco sklenjenih pogodb o najemu grobnega prostora.

Kot dodatne dejavnosti nudimo storitve prevoza pokojnikov, ekshumacije in prekope. S strani države smo izbrani za izvajalca vseh prekopov nemških in italijanskih vojakov, urejamo njihova vojaška pokopališča in smo njihov skrbnik. Pri tem zelo dobro sodelujemo z Nemško zvezo za izgradnjo in ureditev nemških grobov žrtev druge svetovne vojne.


Obenem razvijamo komplementarne programe, ki podjetju omogočajo rast in razvoj: kamnoseštvo, cvetličarstvo in trgovina, zastopstvo in prodaja komunalnih strojev in naprav.

NIJZ - priporo... UKREPI COVID-19   Uvajamo priporočilne ukrepe NIJZ za pre... Preberi več...

Kontakt

Veking d.o.o. / Teharska cesta 54 / 3000 Celje
Tel: 03 428 13 00 / E-pošta: veking@t-2.net / Dežurna služba: 051 330 360

Nahajte se na: O Vekingu Dejavnost Vekinga