Veking d.o.o.

Pokopališči

Skrbimo za pokopališči, ki se nahajata na območju Mestne občine Celje:

Celjsko mestno pokopališče:
Območja mesta Celja in naselij: Babno, Dobrova, Košnica pri Celju, Lokrovec, Lopata, Medlog, Osenca - del, Ostrožno, Pečovnik, Polule, Trnovlje pri Celju in Zgornja Hudinja, Lisce, Tremerje - del, Zagrad, Zvodno – del. Mestno pokopališče v Celju ima naslednje grobove: enojne, družinske, otroške in žarne grobove, grobnice in grobišča v dimenzijah:

Za novo pridobljena grobna polja:

Enojni grob  2,40 m x 1,20 m
Družinski grob  2,40 m x 2,40 m
Otroški grob  1,00 m x 0,80 m
Žarni grob  1,20 m x 0,80 m
Kolumbarium  Žarni zid v skladu z ureditvenim načrtom

 

Za že obstoječe grobove na starem delu so dimenzije naslednje:

Enojni grob  3,50 m x 1,50 m
Družinski grob  3,50 m x 3,00 m
Otroški grob  2,50 m x 1,00 m
Žarni grob  2,50 m x 1,00 m
Grobnice 3,50 m x 2,00 m do 3,50 m x 4,00 m


Pokopališče Teharje:
Območje naselij: Teharje, Bukovžlak, Štore - del, Slance, Vrhe, Pečovje, Zvodno - del, Osenca – del.

NIJZ - priporo... UKREPI COVID-19   Uvajamo priporočilne ukrepe NIJZ za pre... Preberi več...

Kontakt

Veking d.o.o. / Teharska cesta 54 / 3000 Celje
Tel: 03 428 13 00 / E-pošta: veking@t-2.net / Dežurna služba: 051 330 360