Veking d.o.o.

Finančne obveznosti

Pogrebne storitve in svečanosti opravljamo skladno s cenami, določenimi v soglasju z Mestno občino Celje.

Stroški pogrebne opreme zajemajo predvsem izbor krste ali žare in dekoracije, pa tudi ureditev mrliške vežice ter izdelavo in postavitev nagrobnika.

Stroški pogreba zajemajo: storitve pogrebnega podjetja, stroške upepelitve, stroške za izdajo mrliškega lista, stroške pogrebnikov, krsto z opremo, stroške polaganja umrlega v krsto in prevoz, stroške tiska s fotografijami umrlega, žalna obvestila, časopisne osmrtnice, stroške za cvetje, vence, dekoracije, stroške izdelave novega groba in njegove oskrbe.

V okviru izvedbe pogreba poskrbimo tudi za povrnitev dela stroškov pogreba v dogovoru z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Storitve, ki jih potrjuje Mestni svet Mestne občine Celje:

Moštvo za žarni pokop                                                                                                                

66,19€ 

Moštvo za klasični pokop in pokop v grobnico                                                                              

92,78€ 

Uporaba poslovilnega objekta na pokopališču Celje in Teharje                                                     

125,82€ 

Raztros pepela s pogrebno svečanostjo                                                                                     

191,34€ 

Raztros pepela brez pogrebne svečanosti                                                                                    

98,92€ 

Izkop, zasutje, zaščita grobov                                                                                                  

170,37€ 

Odpiranje in zapiranje grobnice                                                                                                  

72,13€ 

Priprava pokopnega mesta za žaro                                                                                              

75,70€ 

Odpiranje in zapiranje žarnega groba                                                                                          

33,51€ 

Odpiranje in zapiranje žarnega elementa na klasičnem grobu                                                       

21,21€ 

Odvoz vencev/prva ureditev grobnica                                                                                         

55,00€ 

Odvoz vencev/prva ureditev klasični pokop                                                                                 

75,39€ 

Odvoz vencev/prva ureditev na žarnem grobnem prostoru in otroškem grobu                                

39,08€ 

Obveščanje KS in ureditev mrliškega lista                                                                                   

13,19€ 

*V ceni je vključen 9,5% DDV.


Najemnina za grobni prostor se plačuje letno na kvadratni meter grobnega prostora.

Cena za m² grobnega prostora znaša 6,77 €/m²*.
Najemnina za žarni grobni prostor znaša 13,43 €/kom*.

*V ceni je vključen 22% DDV.


Moštvo za žarni pokop63,42 €*Moštvo za klasični pokop in pokop v grobnico88,21 €*Uporaba poslovilnega objekta na pokopališču Celje in Teharje120,53 €*Raztros pepela s pogrebno svečanostjo183,31 €*Raztros pepela brez pogrebne svečanosti74,77 €*Izkop, zasutje, zaščita grobov163,22 €*Odpiranje in zapiranje grobnice69,10 €*Priprava pokopnega mesta za žaro72,51 €*Odpiranje in zapiranje žarnega groba32,11 €*Odpiranje in zapiranje žarnega elementa na klasičnem grobu20,32 €*Odvoz vencev/prva ureditev grobnica52,79 €*Odvoz vencev/prva ureditev klasični pokop72,23 €*Odvoz vencev/prva ureditev na žarnem grobnem prostoru in otroškem grobu37,43 €*Obveščanje KS in ureditev mrliškega lista12,63 €*NIJZ - priporo... DODATNI UKREPI V PROSTORIH ZA STRANKE   Uvajamo priporoči... Preberi več...

Kontakt

Veking d.o.o. / Teharska cesta 54 / 3000 Celje
Tel: 03 428 13 00 / E-pošta: veking@t-2.net / Dežurna služba: 051 330 360

Nahajte se na: Pokopališka in pogrebna dejavnost Finančne obveznosti