Veking d.o.o.

Anonimni pokop

Anonimni pokop je, če se na željo pokojnika ali svojcev ne opravlja pogrebna svečanost ter tudi ne obeleži grob. Pepel se lahko raztrosi na za to posebej določenem prostoru. Veking vodi knjigo pokopanih. Anonimni pokop opravimo ob prisotnosti najožjih svojcev ali brez njihove prisotnosti, v skladu z dogovorom z naročnikom pogreba.

Kontakt

Veking d.o.o. / Teharska cesta 54 / 3000 Celje
Tel: 03 428 13 00 / E-pošta: veking@t-2.net / Dežurna služba: 051 330 360