Veking d.o.o.

Ločen obred

Poslovitev kot ločen obred je, če se opravi poslovitev pri mrliški veži, nato pa poslovitev pri grobu z ožjimi svojci pokojnega. Tako poslovitev se lahko opravi katerikoli delovni dan - od ponedeljka do petka med 14.30 in 15.30 na mestnem pokopališču Celje in pokopališču Teharje. Za umrle, ki bodo upepeljeni, se lahko obred poslovitve opravi pred upepelitvijo ali po njej. V ta namen smo preuredili del svojih prostorov v poslovilno dvorano z orglami.

Kontakt

Veking d.o.o. / Teharska cesta 54 / 3000 Celje
Tel: 03 428 13 00 / E-pošta: veking@t-2.net / Dežurna služba: 051 330 360