Veking d.o.o.

Javna pogrebna svečanost

O izvedbi javne pogrebne svečanosti na željo svojcev oziroma naročnika pogreba obvestimo krajevno skupnost ali mestno četrt, v kateri je umrli prebival. Na tej svečanosti se od pokojnika poslovi predstavnik krajevne skupnosti ali mestne četrti. Za umrle, za katere se ugotovi, da nimajo svojcev ali drugih, ki bi poskrbeli za pokop, le-to uredi Mestna občina Celje v sodelovanju s Centrom za socialno delo Celje. Verski obred na javni pogrebni svečanosti zagotovi oseba, ki je poskrbela za pokop.

Kraj, dan in čas pogrebne svečanosti določita upravljalec (Veking)  in naročnik pogreba sporazumno, skladno z odlokom.

Naročnik pogreba pri načinu poslovitve izbira:

  • poslovitev od umrlega in pokop kot civilni obred,
  • poslovitev od umrlega in pokop kot verski obred,
  • tihi pokop (pogreb v družinskem krogu),
  • anonimni pokop.

Kontakt

Veking d.o.o. / Teharska cesta 54 / 3000 Celje
Tel: 03 428 13 00 / E-pošta: veking@t-2.net / Dežurna služba: 051 330 360