Veking d.o.o.

Kateri dokumenti so potrebni za prijavo smrti

  • Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti
  • Osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje)
  • Zdravstveno izkaznico umrlega
  • Podatek ali obstaja grobni prostor
  • Naročnik mora podati željo umrlega, kakšno svečanost želi imeti
  • Pokop je lahko s krsto ali žaro
  • Ali raztros pepela na oddelku za raztros

Kontakt

Veking d.o.o. / Teharska cesta 54 / 3000 Celje
Tel: 03 428 13 00 / E-pošta: veking@t-2.net / Dežurna služba: 051 330 360

Nahajte se na: Pokopališka in pogrebna dejavnost Navodila v primeru smrti Kateri dokumenti so potrebni za prijavo smrti