Veking d.o.o.

Pogrebna svečanost

Anonimni pokop

E-pošta Natisni PDF

Anonimni pokop je, če se na željo pokojnika ali svojcev ne opravlja pogrebna svečanost ter tudi ne obeleži grob. Pepel se lahko raztrosi na za to posebej določenem prostoru. Veking vodi knjigo pokopanih. Anonimni pokop opravimo ob prisotnosti najožjih svojcev ali brez njihove prisotnosti, v skladu z dogovorom z naročnikom pogreba.

Zadnjič posodobil Četrtek, 03 Marec 2011 09:16

Tihi pogreb

E-pošta Natisni PDF

Tihi pogreb je, če se na željo pokojnika ali svojcev o pogrebu ne obvesti javnosti.

Zadnjič posodobil Sreda, 23 Marec 2011 15:03

Ločen obred

E-pošta Natisni PDF

Poslovitev kot ločen obred je, če se opravi poslovitev pri mrliški veži, nato pa poslovitev pri grobu z ožjimi svojci pokojnega. Tako poslovitev se lahko opravi katerikoli delovni dan - od ponedeljka do petka med 14.30 in 15.30 na mestnem pokopališču Celje in pokopališču Teharje. Za umrle, ki bodo upepeljeni, se lahko obred poslovitve opravi pred upepelitvijo ali po njej. V ta namen smo preuredili del svojih prostorov v poslovilno dvorano z orglami.

Zadnjič posodobil Četrtek, 03 Marec 2011 09:15

Združen obred

E-pošta Natisni PDF

Združen obred je, če je pogrebna svečanost opravljena pri mrliški vežici in ob pokopu. Združen obred opravljamo od ponedeljka do petka ob 14.30, 15. uri in 15.30. Žarni pogreb v ožjem družinskem krogu pa ob 11. uri, 11.30 in ob 12. uri.

Javna pogrebna svečanost

E-pošta Natisni PDF

O izvedbi javne pogrebne svečanosti na željo svojcev oziroma naročnika pogreba obvestimo krajevno skupnost ali mestno četrt, v kateri je umrli prebival. Na tej svečanosti se od pokojnika poslovi predstavnik krajevne skupnosti ali mestne četrti. Za umrle, za katere se ugotovi, da nimajo svojcev ali drugih, ki bi poskrbeli za pokop, le-to uredi Mestna občina Celje v sodelovanju s Centrom za socialno delo Celje. Verski obred na javni pogrebni svečanosti zagotovi oseba, ki je poskrbela za pokop.

Kraj, dan in čas pogrebne svečanosti določita upravljalec (Veking)  in naročnik pogreba sporazumno, skladno z odlokom.

Naročnik pogreba pri načinu poslovitve izbira:

  • poslovitev od umrlega in pokop kot civilni obred,
  • poslovitev od umrlega in pokop kot verski obred,
  • tihi pokop (pogreb v družinskem krogu),
  • anonimni pokop.
Zadnjič posodobil Četrtek, 03 Marec 2011 09:13

Več člankov...

Stran 1 od 2

Kontakt

Veking d.o.o. / Teharska cesta 54 / 3000 Celje
Tel: 03 428 13 00 / E-pošta: veking@t-2.net / Dežurna služba: 051 330 360

Nahajte se na: Vstopna stran