Veking d.o.o.

 • Dejavnosti

by Photos8.com
by Photos8.com
by Photos8.com
by Photos8.com
 

Obvestilo

OBVESTILO

CENJENE STRANKE OBVE?AMO, DA BO UPRAVA PODJETJA

V SOBOTO, 5.6.2021 ZAPRTA.

Hvala za razumevanje.

Katere storitve lahko opravi Veking

Potrebne formalnosti so alujo?im navadno odve?. V Vekingu jih po dogovoru z razumevanjem opravimo, in sicer:

 • Odjavimo pokojno osebo na ob?ini.
 • Vloimo pronjo za izdajo mrlikega lista na mati?nem uradu.
 • Odjavimo pokojno osebo kot prejemnico pokojnine.
 • Opravimo prepis najemnitva, ?e je umrli najemnik grobnega prostora.
 • Obvestimo podjetje in lokalno skupnost (krajevno skupnost in mestno ?etrt).
 • Nudimo pomo? pri oblikovanju in izdaji osmrtnice.

NIJZ - priporo?ila


UKREPI COVID-19

Uvajamo priporo?ilne ukrepe NIJZ za prepre?evanje irjenja virusa in za za?ito obiskovalcev ter zaposlenih.

Zaradi povianja stopnje za?ite pred Koronavirusom COVID-19 smo v podjetju Veking d.o.o. sprejeli dodatne ukrepe:

 • V trenutnih razmerah sprejemamo samo stranke za prijavo pogreba (1 zdrava oseba) PO PREDHODNEM TELEFONSKEM NARO?ILU. Za ostale zadeve smo dosegljivi na e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. in

 • telefon 03 4281300
 • Uprava podjetja bo od 28.9.2020 do nadaljnega zaklenjena, vstop bo mogo? samo naro?enim strankam.

DODATNI UKREPI COVID -19

 • v prostore, kjer se izvajajo storitve (sprejemna pisarna, uprava, cvetli?arna, mrlike veice), lahko vstopajo in se tam sre?ujejo le zdravi ljudje. Vstop je posami?en, ob obveznem razkuevanju rok in ohranjanju varne razdalje do drugih. VSTOP JE DOVOLJEN SAMO Z ZA?ITNIMI MASKAMI.

 • Uporabnike prosimo, da v primeru vrste spotujejo pravilo razdalje vsaj 2,0m oddaljenosti od ostalih ljudi.

15.5.2021

Na podlagi Odloka o za?asni prepovedi zbiranja ljudi zaradi prepre?evanja okub s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, t. 63/2021, 69/2021 in 73/2021) je za?asno prepovedano zbiranje ve? kot 50 ljudi. Ne glede na to je zbiranje dovoljeno skupini oseb, ?e gre za oje druinske ?lane ali ?lane skupnega gospodinjstva. Zbiranje je dovoljeno samo ob smiselnemu upotevanju vseh higienskih navodil oziroma priporo?il Nacionalnega intituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Na podlagi Odloka o za?asnih ukrepih za zmanjanje tveganja okube in irjenja okube z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, t. 188/2020, 193/2020, 198/2020, 2/2021, 5/2021, 9/2021, 12/2021, 15/2021, 30/2021, 35/2021, 47/2021 in 55/2021) in Odloka o spremembi dolo?enih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, t. 5/2021, 9/2021, 12/2021, 15/2021, 20/2021, 25/2021, 27/2021, 30/2021, 35/2021, 40/2021, 43/2021, 60/2021, 63/2021, 66/2021, 69/2021 in 73/2021) je uporaba za?itne maske obvezna pri gibanju in zadrevanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba za?itne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrevanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, ?e ni mogo?e zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 m.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuevanje rok z razkuilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola.

Ob tem je treba zaradi prepre?evanja okube z virusom SARS-CoV-2 smiselno upotevati vsa higienska navodila oziroma priporo?ila NIJZ, ki so objavljena na njihovih spletnih straneh.


 • Svojcem se odsvetuje izraanje soalja z rokovanjem in objemanjem.
 • Vljudno prosimo, da prihajajo le zdrave osebe!

- Deurni telefon 051 330 360 je dosegljiv 24h samo za prevzem pokojnikov,

za ostale informacije smo dosegljivi na telefon 03 428 13 00 v ?asu uradnih ur

(ponedeljek - petek 7.00 - 15.00)


Dobrodoli na spletni strani podjetja Veking d.o.o.Velike resnice so sila preproste.
Roditi se, iveti in umreti to je zgodovina ?loveka,
je modro ugotovil A. Daudet.
Res preprosto, a e kako dri!

Vsako izmed teh treh stopnic prehodi sleherni ?lovek.
?eprav ne vsake enako rad. Tretje e posebej ne.
Je pa del ivljenja posameznika in njegovih blinjih.
Ko pride ta trenutek, je dobro vedeti, kaj nam je storiti.
Kako se v skladu z dostojanstvom ivljenja in eljami
vsakega posameznika posloviti. In ohranjati spomin.

Iz spotovanja do ivljenja v podjetju Veking
skrbimo za ?lovekovo dostojanstvo tudi po slovesu.

NIJZ - priporo?... UKREPI COVID-19 Uvajamo priporo?ilne ukrepe NIJZ za prepr... Preberi več...

Kontakt

Veking d.o.o. / Teharska cesta 54 / 3000 Celje
Tel: 03 428 13 00 / E-pota: veking@t-2.net / Deurna sluba: 051 330 360